هزینه های پیش پرداخت شده

هزینه هایی که از پیش پرداخت شده اند یا برای سود آتی پیش پرداخت شده اند مبالغ نقدی پرداختی که در حساب هزینه های دارایی پیش پرداخت شده وارد شده است. برای مثال مؤسسه ای برای بیمه آتش سوزی شش ماه آینده ، 60000 دلار چک امروز را صادر می کند. کل بهای تمام شده در حساب دارایی وارد شده است. پس هر ماه 10000 دلار از دارایی کسر و به حساب هزینه منظور می شود. هزینه های پیش پرداخت شده هرچند کم نیست ، اما معمولا بسیار پایین تر از موجودی کالا و حساب های دریافتی مؤسسه است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد