نشانه گذاری و صفحه آرایی

نشان ها به علائمی گفته می شود که به خواننده در پی بردن به منظور نویسنده در متن نوشتار کمک می کند.
استفاده از این نشانه ها برای جلوگیری از لغزش در خواندن و درک مفاهیم به طور کامل را نشانه گذاری می گویند که بطور عمومی در تمامی زبان های نوشتاری استفاده می شود. شاید بتوان به جرات گفت که نشانه گذاری در ادبیات نوشتاری همانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی برای رانندگی اهمیت دارد، چرا که استفاده صحیح و به جا از نشانه ها و یا عدم بکارگیری صحیح آنها در ادبیات می تواند بر سرنوشت مسئله و مطالبه ای در ادارات تاثیر بسیار مهمی داشته باشد. همچنان که لحن کلام در ادبیات شفاهی اهمیت والایی دارد، نشانه گذاری در ادبیات نوشتاری نیز بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد.بطور کلی می توان فواید نشانه گذاری را بدین ترتیب بیان کرد:

• ایجاد سهولت در امر برقراری ارتباط صحیح از نظرگاه تفهیم و تفهم
• انتقال صحیح پیام از پیام دهنده به پیام گیرنده
• انتقال و انعکاس آهنگ گونه های گفتار به نوشته
• آراستن شکل ظاهری نوشته برای ایجاد جاذبه لازم در امر مطالعه
• تصحیح متون قدیمی و تبدیل آن به سبک متداول روزمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه