واژه آرشيو از كلمه يوناني archivum يا archion مشتق شده است و در طي سال ها و قرون، معاني متفاوتي داشته است. در سال 1603 در متون فرانسوي زبان، به معناي محل كار و ساختمان اداره يا محل استقرار حكومت و همچنين به معناي "بايگاني" مجموعه اسناد و مدارك دولتي يا خصوصي به كار گرفته شد.
امروزه آرشيو را محل نگاهداري مواد چاپي و غير چاپي مي دانند كه مي تواند شامل كتاب، نشريات ادواري، روزنامه ها، عكس، نقشه، پوستر، اسلايد، فيلم، ويدئو، نوار صدا و امثال آنها باشد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه