عوامل آسيب رسان به اسناد:
- فيزيكي
- شيميايي
- بيولوژيك
- غير متعارف

عوامل فيزيكي:
- رطوبت: رطوبت مجاز براي آرشيو 50 تا 60 درصد
- درجه حرارت: حرارت بايد بين 15 تا 25 درجه سانتيگراد باشد.
- فرسايش
- نور: باعث بي رنگ شدن كاغذهاي رنگي،‌ چرم و پارچه شده و كاغذ را اكسيده مي كند.
رطوبت زياد سبب تضعيف چسب ها،‌ به هم خوردن ابعاد اجسام،‌ لك شدن كاغذ و پخش شدن مركب مي گردد. در گرماي زياد‌، چسب و سريش جلد كتاب خشك و فاسد مي شود. فساد فيزيكي و مكانيكي سبب ساييدگي و پارگي شده يا با از بين بردن لايه رويي الياف زيرين نمايان مي شود.

عوامل شيميايي:
- آلودگي هاي جوي: آرشيوهايي كه در نواحي صنعتي قرار دارند،‌ توسط گازهاي گوگردي تهديد مي شوند.
- جوهرها: در قديم از مركب هاي مازو كه حاوي تركيبات آهن بود،‌ استفاده مي شد كه آهن موجود در آن نقش كاتاليزور را داشت كه باعث سوراخ شدن كاغذ در بعضي مواقع مي شد.

عوامل بيولوژيك:
- جوندگان چون موش صحرايي به اسناد آسيب مي رسانند.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه