سازمان هاي آرشيوي داخلي عبارتند از :

1. سازمان اسناد ملي ايران
2. خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران
3. اداره كل آرشيو وزرت امور خارجه
4. آرشيو سازمان ميراث فرهنگي
5. مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي
6. مركز آرشيو و اسناد صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايرانمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه