مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي

اين مركز در سال 1365 با توجه به اسناد قابل توجهي كه بنياد مستضعفان و ديگر نهادهاي انقلابي به حكم دادسراي انقلاب اسلامي از منازل مصادره اي به دست آورده بودند، شكل گرفت و وظيفه آن سازماندهي به اين اسناد براي بهره برداري از آنها بود. هم اكنون داراي واحدهاي آرشيو،‌ پژوهش،‌ كتابخانه،‌ واحد فني، كامپيوتر،‌ ارتباطات،‌ انتشارات و ترجمه است. اسناد موجود در اين سازمان بيشتر شامل اسناد شخصي،‌ نامه هاي خصوصي (خانوادگي – اخوانيات) و يادداشت ها و نوشته ها و اسناد فرهنگي،‌ نظامي،‌ اقتصادي،‌ قضايي و حقوقي- سياسي مي باشد كه نزد رجال مملكتي پيدا شده است و بيشتر اسناد مربوط به عصر قاجار و پهلوي است كه قسمتي از تاريخ معاصر ايران را پوشش مي دهد. از بانك هاي اطلاعاتي اين مؤسسه بانك مزارات،‌ بانك شجره ي رجال قاجار و پهلوي،‌ بانك اسناد تاريخ معاصر ايران،‌ بانك اسناد چاپي تاريخ معاصر ايران،‌ بانك مرقعات،‌ بانك اعلام تاريخ معاصر ايران و تعدادي بانك هاي ديگر است. بيشتر خدمات اين مركز از طريق كامپيوتر انجام مي شود و بيشتر متخصصان آن را مورخان،‌ كتابداران و مترجمان تشكيل مي دهند.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه