ساده بودن سیستم یکپارچه

داده‌های مشتریان یک شرکت و روندهای کاری در سیستم‌های پشتیبان گوناگونی قرار دارند. برای جلوگیری از جایگزینی این سیستم‌های پشتیبانی، کمپانی‌ها می بایست سیستم‌های ارتباط با مشتریشان را یکپارچه کنند. فقدان یکپارچه سازی مناسب ممکن است به جداول زمانی طولانی‌تر پروژه و افزایش هزینه‌ها منجر شود. ابزار موثر یکپارچه سازی شامل اینترفیس‌های واکنشی، رابط‌های عنصرهای نرم افزاری از روش‌های یکپارچه سازی چندگانه، آموزش و مشاوره ی یکپارچه سازی صحیح و اتخاذ معماری‌های مبتنی بر استاندارد پشتیبانی می کند. مهم ترین فاکتور که باید در نظر داشت، منطبق شدن با ساختارهای مبتنی بر استاندارد است. چنین ساختار قابل انعطاف، باعث راحتی توسعه اینترفیس در سیستمهای مختلف می شود.منبع: http://www.upvccrm.com/