سهولت مقیاس پذیری

مقیاس پذیری مهم است، به این دلیل که بیانگر نیازهای تجاری در آینده می باشد. برای اینکه نرم افزار CRM موفق شود، میبایست توان پاسخگویی به درخواست‌های مشتریان، سفارشها و اطلاعات دریافتی روزانه را داشته باشد. مقیاس پذیری یعنی نه تنها ایجاد کاربران و برنامه‌های جدید بلکه پشتیبانی و پخش اطلاعات به موقع، بی سیم و قطع ارتباط کاربران و تعامل کانالهای چند منظوره را نیز شامل میشود.
یک ساختار استاندارد باز به منظور انتقال سفارشی سازی CRM، امری ضروری است. پیشبرد نرم افزار از طریق ساختارهای تجاری، ویژگی‌ها، کاربران، مشتریان و کاربران اینترنتی امکان پذیر خواهد شد.منبع: http://www.upvccrm.com/