اطلاعات عملی مشتری

یک سیستم CRM این امکان را به شرکت‌ها می دهد تا در تمامی بخش‌های کسب و کار سازمانی خود از هزینه‌های خود کاسته و بهره وری را بالا ببرند. کارگزاران در مراکز تماس به چیزی بیش از داده نیاز دارند، انها به اطلاعاتی نیاز دارند تا به عملکرد سریع و مطمئن برای به حداکثر رساندن پاسخگویی به هر مشتری دست یابند. گروههای مسئول رفع اشکال، مسایل را با کارایی بیشتری حل می کنند و تضمین می کنند که این مسایل فقط یک بار به حل شدن نیاز دارند. بخش فروش شناخت بیشتری از مشتریان به دست می آورد و در نتیجه می تواند نیاز آنها را پیش بینی کرده و راه حل‌های ارزشمندی را فعالانه به آنها معرفی کند؛ همچنین با قابلیت تجزیه تحلیل میتواند از میزان فعالیتهای بازاریابی اطلاع کسب کند و به بالاترین سطح موفقیت ممکن برسد.

مخصوصا در مراکز دارای تماس زیاد تاکید کامل بر خلق یک دیدگاه 360 درجه ای از مشتری به یک استراتژی معیوب CRM ختم می شود و لزوما به روابط سودآورتر با مشتری ختم نمی شود.

کارگزاران به اطلاعاتی نیاز دارند که آنها را مستقیما به یک نتیجه مطلوب سوق دهد. شناخت حاصل از تحلیل مشتری ممکن است در قالب مناسبی به کارگزار ارائه نشده باشد. جهت استفاده بهتر از دانش 360 درجه این دانش باید در قالب داده‌های قابل رسیدگی از مشتری به کارگزار ارائه شود. این دسترسی ممکن است از طریق یک فلش مموری یا کلید خودکار ازفایل اجرایی مربوطه به صفحه دسکتاپ نماینده به صورت خودکار انتقال یابد.

اما نکته کلیدی تمرکز بر تهیه اطلاعات عملی است که نتایج مطلوب به بار آورد.منبع: http://www.upvccrm.com/