استهلاک انباشته

مبلغ کل هزینه ی استهلاک است که از هنگام تهیه ی دارایی ثابتِ مشمولِ استهلاک ثبت شده است.در ترازنامه مبلغ این حساب از هزینه ی دارایی های ثابت کسر می شود.(به همین دلیل گاهی به آن حساب متقابل یا حساب کاهنده نیزگفته می شود).هدف، گزارش کل هزینه ای است که در طی سال ها مستهلک شده است.هزینه پس از کسر استهلاک انباشته در کل دارایی های مؤسسه منظور می شود که ارزش دفتری دارایی ها شناخته می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد