سندي كه دال بر هر گونه خريد ( انواع خدمات ،اسناد مناقصه ومزايده انواع كالا و ملزومات ، منقول يا غير منقول و...) مي باشد . واحد مسئول در امر خريد سازمان ها و نهادهاي دولتي ، واحد كارپردازي ( تداركات ) است .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه