ويژگي هاي اسناد و مدارك فنی

تعريف مدرك فني : هر نوع سابقه اي كه به صورت مكتوب باشد مانند : گزارش هاي تخصصي روزنامه ها- مقاله – كاتولوگ - يا به صورت مضبوط مثل : نوار – فيلم- اسلايد ويا به صورت منقوش مانند : نقشه – نمودار-عكس كه بتوان از آن اطلاعاتي به دست آورد .
تفاوت بايگاني فني با ساير بايگاني ها نه در شيوه ي كار است بلكه از نظر نوع اسناد است .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه