شرايط احراز و خصوصيات بايگان فني

- داشتن اطلاعات لازم در زمينه ي فن بايگاني
- داشتن اطلاعات در زمينه ي فعاليت واحدها ي سازمان
- داشتن اطلاعات در زمينه ي لوازم فني موجود در سازمان
- اشنايي كامل به مراحل گردش اسناد در واحدهاي مختلفمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه