فروشندگان و عرضه كنندگان ماشين هاي صنعتي ، نقشه هاي وسايل را همراه با كاتولوگ و ذكر مشخصات وسايل يا قطعه مانند شماره فني ، شماره سريال ؛ شرح ماشين وساير اطلاعات در اختيار خريدار مي گذارند و در بايگاني ها ي موسسات بزرگ توليدي و صنعتي از اهميت خاصي برخوردار است به نحوي كه بي آن ها نمي توان از ساخت يا نحوه ي استفاده از آنها آگاهي پيدا كرد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه