آزمون تحت شبکه

آزمون تحت شبکه این امکان را برای شما فراهم مینماید که هر کاربر با کد ملی و کلمه عبور وارد سیستم شده و لیست آزمونهایی که به مدیر سیستم ایجاد نموده را مشاهده و با انتخاب آزمون مورد نظر، شروع به پاسخ دادن کند. و پس از پایان آزمون کارنامه ای برای فرد صادر خواهد شد. در ضمن این امکان برای فرد وجود خواهد داشت که آزمون قبلی خود را همراه با جزئیات پاسخ به سوالات و نمایش کار نامه داشته باشد.منبع: www.tncoltd.com