دایاموز

ترکیب نام شرکت همراه افزار دایا و واژه های آموزش و دانش آموز - سامانه ای در بستر موبایل و تبلت های هوشمند جهت ثبت راحت اطلاعات، نظارتی دقیق و اطلاع رسانی سریع به اولیامنبع: edu.dayasoft,ir