نرم افزار برنامه‌ ریزی تولید

خط تولید در واحدهای صنعتی تولیدات خود را بر مبنای سفارشات برنامه ریزی و تولید می کنند و همیشه دنبال محاسبات دقیق و سریع جهت هدفمندی تولید جهت رسیدن سرموقع به همه تقاضا ها و سفارشات می باشندpp

اما با توجه به فرآیند تولید در همه کارخانه ها و تنوع کار در خطوط مختلف برنامه ریزی کار سختی به حساب می آید و در مواقعی که تنوع سفارشات و حجم آنها بالاست امکان خطا بیشتر شده و در موقع زیاد باعث ضرر و عدم رضایت مندی مشتریان می گردد.big_precalculations

مدیر برنامه ریزی تولید بر اساس سفارشات روزانه ،دستگاه ها ، کاربران و منابع موجود برای تولید امکان سنجی خود را برای تولید و ارائه برنامه دقیق شروع میکند و این آمارها هرچقدر درست و سریع به دست مدیر برنامه ریزی تولید برسد امکان بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش ضایعات بیشتر خواهد بود.که در نهایت طبق الگو های مطرح شده و داده های جمع آوری شده می توان تقریبا به قیمت تمام شده محصول نزدیک شد.

2zduz8_effective-planning-and-scheduling

امکانات برنامه :ارائه برنامه ریزی دقیق تولید از روی ظرفیت خط تولید ،ماشین ها و منابع
ثبت دستور تولید
ثبت دستور تولید بر اساس تقویم روز شمار کاری(روز کاری کارخانه)
ثبت سند اتومات برای درخت محصول مربوط به سفارش جاری جهت کسر از انبار مواد
ثبت سند دستی جهت دستور تولید
دستور تولید برای مواد نیمه ساخته
ثبت فرمولاسیون تولید
فرمولاسیون جایگزین تولید(مواد اولیه و تغییر فرایندها)
زمانبندی بر روی ماشین آلات و گزارش بهره وری خط تولید
امکان تنظیم دستور تولید مجدد برای فرآیند های تکرای ، لغو شده و یا اشتباهی(مشکل در تولید محصول)
امکان طرح ریزی و دسترسی به کنترل کیفیت جهت بررسی تولید در هنگام برنامه ریزی تولید
امکان توقف یک سفارش به هردلیل و جایگزین برنامه جدید خط تولید
گزارش ظرفیت ایستگاه ها ،ماشین ها به تفکیک کار و ظرفیت تولید
گزارش سفارش های بسته نشده و باز در خط تولید
گزارش سفارش های آنلاین در خط تولید
گزارش مرحله به مرحله سفارشات
گزارش علت توقف سارشات
گزارش آنلاین سفارشات عقب افتاده
گزارش امکان سنجی سفارشات آینده با توجه به حجم خط تولید
گزارش جامع خط تولید به تفکیک ایستگاه،ماشین،ظرفیت و کاربران خط تولید
….
شاه کلید کارخانه شما در دست ماست.

تماس بگیرید راه کار های خوبی برای شما داریم.منبع: www.SayanArgham.com