رهگیری یا ردیابی مواد اولیه

امکان ردیابی مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصولات ، یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین فرآیندهایی است که میبایست کارخانجات تولیدی و صنعتی در مقیاس متوسط و بزرگ همواره در دستور کار خود داشته باشند. به دلیل مشکل بودن و پیچیده بودن این فرآیند، بسیار پیش آمده است که مجموعه هایی استفاده و اجرای آنرا معلق کرده یا در درجه پایینتری از اولیوت های خود قرار میدهند. ولی اگر بدانیم این پروسه چقدر میتواند در فرآیندهای تولیدی و بازرگانی به مجموعه ما کمک کند، هرگز از آن چشم پوشی نخواهیم کرد. ردیابی یا رهگیری مواد اولیه به زبان ساده عبارتست از پایش مواد اولیه یا کالاهای نیم ساخته خریداری شده از تامین کنندگان (یا تحویل گرفته شده از پیمانکاران) در تمامی فرآیندهای انبارداری، تولید، فروش و خدمات پس از فروش.منبع: http://mahfaco.com/news/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7