کلمه Portal در فرهنگ لغت به معنای دریچه و درگاه ترجمه شده است. اما در هنگام استفاده در دنیای فناوری اطلاعات، پورتال درگاهی است به دنیایی مجازی که کاربر در آن می‌تواند تمام نیاز مرتبط خود با موضوعی که پورتال پوشش می‌دهد را برآورده سازدمنبع: ویکی پدیا