باشگاه مشتريان چیست؟

باشگاه مشتریان یک استراتژی بازاریابی است که به کمک تکنیک‌های ایجاد انگیزه مشتریان را برای خرید مجدد ترغیب می‌کند.باشگاه مشتریان ابزار قدرتمندی برای فروش بیشتر به مشتریان فعلی است.برنامه های وفادارسازی مشتریان را برای خرید بیشتر ترغیب می‌کند.باشگاه مشتریان باعث فروش بیشتر به مشتری، فروش محصولات جدید یا فروش محصول توسط مشتری می شود.
اهدف باشگاه مشتریان چیست؟
1. افزایش سود‌آوری از طریق فروش بیشتر به مشتریان
2. ایجاد ارتباط منظم، پیوسته و مستقیم با مشتریان
3. افزایش ارزش طول عمر مشتری سودآور
4. ایجاد رقابت و انگیزه در مشتریان برای کسب امتیاز بالاتر
5. کاهش هزینه های ارتباط با مشتری
6. کاهش هزینه های بازاریابی و فروش
ابزارهای پیاده سازی باشگاه مشتريان
1. نرم افزار باشگاه مشتری
2. باشگاه مشتری کارت مغناطيسي و هوشمند
3. باشگاه مشتری آنلاين (وب سایت)
4. باشگاه مشتری گمیفیکیشن (فروش محصولات با بازي و سرگرمي )
5. باشگاه مشتری مدل شبکه هاي اجتماعي
6. باشگاه مشتری ويژه موبايل و تبلت
مراحل راه اندازی باشگاه مشتری
1. هدف گذاری باشگاه مشتری
2.. طراحی برنامه باشگاه مشتری
3. انتخاب ابزارهای باشگاه مشتریان
4. اجرا و پیاده سازی باشگاه مشتریان
5. توسعه و پیشبرد باشگاه مشتریانمنبع: https://faradissoft.com/