صورت گردش وجوه نقد

این صورت مالی موسسه،جریان های نقدی ورودی و خروجی را در طی دوره بر طبق سه گروه گردش وجوه نقد حاصل از سود(یا فعالیت های عملیاتی)(cash flow from profit)،فعالیت های سرمایه گذاری (investing activities) و فعالیت های تأمین مالی بر اساس تجارب من، صورت گردش وجوه نقد بسیار مفصل ،فنی و توضیح آن بسیار مشکل است.به علاوه ، چندین مورد در این صورت مالی گزارش می شود که با تغییرات موجود در دارایی ها و بدهی ها در ترازنامه ی تفضیلی شرکت مطابقت ندارد.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد