سهام عادی

یک دسته از سهام سرمایه که باید از سوی شرکت های سهامی عام صادر شود. این سهام جزو کم اهمیت ترین دارایی های شرکت است و در هنگام انحلال و تسویه،آخرین چیزی است که تقاضا برای آن وجود دارد، یعنی بعد از اینکه تمام بدهی ها و سهام ارشد(از جمله سهام ممتاز)تسویه شده است.سهامداران عادی درانتخاب هیئت مدیره حق رأی دارند .گرچه سازمان هایی ممکن است هم سهام عادی دارای حق رأی صادر کنند و هم سهام عادی بدون حق رأی.سهامداران عادی تنها زمانی سهم خود را از سود دریافت می کنند که سهامداران ممتاز(در صورت وجود)سهم خود را گرفته باشند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد