بهره ی مرکب

«مرکب» کلید واژه ای برای سرمایه گذاری مجدد است.در آمد بهره زمانی مرکب می شود که آن را از سرمایه گذاری خود خارج نکنید و به جایش آن را دوباره سرمایه گذاری و به سرمایه گذاری ها یا حساب های پس انداز خود اضافه کنید.بدین ترتیب مانده ی بیشتری خواهید داشت که در دروه های آتی به آن تعلق می گیرد .به واسطه ی بهره ی مرکب ،به بهره ی شما نیز سود تعلق می گیرد .واضح تر این است که، به درآمد سرمایه گذاری شده ی مجدد شما بهره تعلق می گیرد.علاوه بر این رجوع شود به نرخ سالیانه ی بهره و نرخ بازده.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد