هزینه ی سرمایه

این اصطلاح برای یک مؤسسه به کل بهره ی پرداختی بابت سرمایه ی استقراضی و حداقل درآمد خالصی اطلاق می شود که باید به دست آورد تا سرمایه ی به کار رفته را توجیه کند. بهره مجموعه ای از مبالغ قراردادی بهره است،هیچ قول حقوقی و قانونی درباره ی مبلغ بهره به صاحبان سرمایه داده نمی شود.نرخ بازده دارایی های مؤسسه(ROA) باید به طور ایده آل بیشتر از متوسط نرخ هزینه های سرمایه باشد (بر مبنای تلفیق منابع بدهی و حقوق صاحبان سرمایه)منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد