بازده سود سهام

بخش درآمد نقدی حاصل از بازده سرمایه گذاری یک شرکت سهامی را تعیین می کند. بازده سود معادل سود سهام معادل سود سهام نقدی پرداختی بابت هر سهم طی دوازده ماه اخیر است که بر قیمت بازار تقسیم شده است.اگر سهامی به قیمت صد دلار به فروش رفته باشد،و در12 ماه گذشته3دلار سود نقدی سهام پرداخت شده باشد،بازده سود سهام آن معادل3درصد است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد