اولین صادره از اولین وارده(فایفو)

یکی از دو روش رایج در حسابداری،که طی آن بهای تمام شده ی کالای تولید شده ،پس از فروش ،به ترتیب زمانی به حساب بهای تمام شده ی کالای فروش رفته گذاشته می شود.بدین ترتیب آخرین کالاهای خریداری شده،در پایان دوره در انبار می ماند و اول کالاهایی به فروش می رود که زودتر وارد انبار شده است . روند معکوس نیز قابل قبول است ،که روش اولین خارجه از آخرین وارده (LIFO) نام دارد.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد