دارایی های ثابت

اصطلاحی برای منابع بلند مدت دارایی (سه سال یا بیشتر)مورد استفاده ی شرکت،شامل زمین،ساختمان،دستگاهها،تجهیزات ابزارآلات و وسایل نقلیه.عمومی ترین عنوان حسابداری برای این دارایی ها که در ترازنامه می بینید اموال، دستگاه ها و تجهیزات است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد